Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

bivanje
3135 f102
Reposted fromkotowate kotowate

July 01 2015

bivanje
1724 d119
Reposted fromeryawen eryawen vialovvie lovvie

June 29 2015

bivanje
4128 46b4
Reposted fromkreatura kreatura viamuchless muchless

June 23 2015

bivanje
Reposted fromoll oll vialovvie lovvie

June 09 2015

bivanje
5361 284e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamuchless muchless
7324 f44f 500
Reposted fromcosmostar cosmostar viamuchless muchless

May 30 2015

bivanje
Reposted frombluuu bluuu viamuchless muchless
bivanje
1104 359f
Reposted frommartynkowa martynkowa viamuchless muchless

May 03 2015

bivanje

A za dzień -                                       

                               już się nie spotkamy

A za tydzień –

                               już nie pozdrowimy 

A za miesiąc -   

                               już się zapomnimy

A za rok –

                               już się nie poznamy

— zdążyć przed Panem Bogiem.
Reposted fromnotthesame notthesame viasvgon svgon

April 12 2015

bivanje
0685 8ca3
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamuchless muchless

April 08 2015

bivanje
0888 bd7b 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viamuchless muchless

April 01 2015

Reposted fromajri ajri viamuchless muchless
bivanje
0927 0874 500
tak bardzo prawdziwe 
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viamuchless muchless

March 30 2015

bivanje

3 PROSTE ZASADY:

1. Jeśli nie będziesz podążać za tym co chcesz osiągnąć, nigdy tego nie zdobędziesz!

2. Dopóki nie zapytasz, nie dostaniesz odpowiedzi..

3. Jeśli nie zrobisz kroku naprzód, zawsze będziesz tkwić w tym samym miejscu!

— Ewa Chodakowska
Reposted fromdziiewczynkaxd dziiewczynkaxd viamuchless muchless

March 28 2015

bivanje
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viamuchless muchless
bivanje
8591 b75a 500
Reposted fromolakocie olakocie viamuchless muchless
bivanje
Nie pytaj dlaczego, nie warto, trzeba iść dalej i godzić się z tym, że zostaliśmy uwikłani w nieszczęśliwe okoliczności. Trzeba ćwiczyć się w zapominaniu albo przynajmniej w nierozpamiętywaniu złego.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viamuchless muchless
bivanje
Jestem dziś silniejsza, niż kiedyś. Dziwnie to brzmi, ale wydaje mi się, że stałam się lepszym człowiekiem. Czuję się spokojniejsza, niż kiedykolwiek.
— Angelina Jolie
Reposted fromangelinaajoliee angelinaajoliee viamuchless muchless

March 27 2015

bivanje
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamuchless muchless

March 23 2015

bivanje

Kobietę stworzono z żebra mężczyzny.
Nie ze stopy, by po niej deptano. Nie z głowy by była mądrzejsza. Z żebra, które jest pod ramieniem, mającym ją chronić i blisko serca, by ją kochać...

— przeczytane
Reposted fromSursumCorda SursumCorda viamuchless muchless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl